Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego W-MULTIMEDIA prowadzonego przez Łukasza Waleszczyńskiego, ul. Wrocławska 28/2, 10-250 Olsztyn, NIP: 739-354-22-49.

1. Przetwarzanie danych osobowych

1.1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Klientów jest Łukasz Waleszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą W-MULTIMEDIA, ul. Wrocławska 28/2, 10-250 Olsztyn, NIP: 739-354-22-49, e-mail: kontakt@w-multimedia.pl.

1.2. Cele przetwarzania danych Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu umożliwienia realizacji zamówień, dostarczenia zakupionych kursów, udzielenia wsparcia technicznego oraz w celach związanych z ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji.

1.3. Podstawy przetwarzania danych Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Udostępnianie danych osobowych

2.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia wsparcia technicznego.

3. Okres przechowywania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w przypadku prowadzenia działań marketingowych - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

4. Prawa Klientów

4.1. Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4.2. W celu realizacji praw Klienta, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@w-multimedia.pl.

5. Pliki cookies

5.1. Sklep internetowy W-MULTIMEDIA nie używa plików cookies.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator danych osobowych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Klientów.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze jest dostępna na stronie sklepu internetowego pod adresem https://www.w-multimedia.pl/polityka-prywatnosci.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@w-multimedia.pl.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023